1993 yılında makarna üreticileri tarafından kurulan ‘Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği’ sektörü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ediyor.

Başkanlığını, Abdülkadir Külahçıoğlu’nun yürüttüğü  ve halen Türkiye’de makarna sektöründe faaliyet gösteren 22 üyesi olan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD), ülkede yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 2 milyon ton kurulu kapasitesi olan sektörün toplam cirosu ise 1 milyar dolara ulaşıyor.

Vizyonumuz

Türkiye de "Makarna Sanayii" nin gelişmesine ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz

Makarna sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik konularda yol göstermek; ülkede makarna kullanımının kalite ve kantite açılarından gelişmesine, makarnanın Türk halkınca daha yakından tanınmasına, halk sağlığına uygun ve dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün makarna üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, ülke içinde artan üretim kapasitesine yeterli talep yaratılmasına ve dış pazarlarda ihracat olanakları yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

Amaçlarımız

Makarna kullanımının kalite ve miktar açısından gelişme yollarını araştırarak, makarnanın beslenmedeki önemini tüketicilere anlatarak fert başına yıllık tüketimi 10 kg.'a yükseltmek,

Gümrük Birliği Anlaşması sonucu Avrupa Birliği'nce halen uygulanmakta olan değer kotası ile tarım payı adı altında karşılıklı olarak alınan vergiyi kaldırtmak,

Hammaddemiz olan durum buğdayını ülkemiz çiftçisinden ve T.M.O.dan temin etmek ve böylece ithal etmeyip üreticimizi desteklemektir.

...MySQL Balants Gerekletirilemedi...