Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz & Vizyonumuz

Vizyonumuz;

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği olarak;

Türk  Makarna Sanayisine yön verme,

Türk Makarna Sanayisinin temel sorunlarına pratik ve reel çözümler sunma,

Türk Makarna Sanayisinin sürdürülebilir dönüşümüne liderlik etmektir.

Misyonumuz;

  1. Makarna Sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik konularda yol göstermek, maliyet ve fiyat yönünden Dünya pazarlarında rekabet edebilecek standartta, üstün kalitede üretim yapılmasına katkıda bulunmak, 
  2. Ülkemizde makarna kullanımının kalite ve kantite açısından gelişimine katkıda bulunmak, makarnanın tüketiciler tarafından daha iyi tanınmasına sağlamak,  
  3. Ülkemizde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilmek sureti ile, makarnalık durum buğdayı üreticilerini bilgilendirmek, Anadolu Durum Buğdayının korunması, yerli çeşitlerin ıslah edilmesi ve tohumluk üretiminin artırılması, yabani buğday türlerinin kültüre alınması, yüksek proteinli ve kaliteli, makarnalık buğday çeşitlerinin geliştirilmesini teminen, Tarım ve Orman  Bakanlığı, üniversiteler, TÜBİTAK ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  4. İç ve dış piyasada makarnalık buğday ekim ve fiyat hareketlerini gösterir bilgileri toplamak, ilgili yayınları izleyerek, uygulama ile ilgili prensip kararlarını belirlemek ve bu konuda üyelere yol gösterici yayınlar yapmak,
  5. Türkiye tarım ve ekonomisinin genel yararlarına uygun nitelikte prensiplerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, standartların tespiti ve tatbikini izlemek, bu konularda öneriler hazırlayarak, bunları ilgili ve yetkili makamlara aktarmak,
  6. Makarna ihracatı konusunda ülke yararlarına uygun stratejiler belirlemek, Türk  Makarnası, güçlü makarna ürünleri imajı oluşturulmak amacıyla   ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama  vb.  çalışmalar yapmak,
  7. Türk Makarnasının kalite ve lezzetini ,daha fazla ülkede milyonlarca tüketicinin sofrasına ulaştırmak,
  8. Makarna sanayisine ilişkin teknik, ekonomik, istatistiki bilgileri toplamak ve derlemek,
  9. Sektörümüzle ilgili Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  10. Dernek amaçlarının  gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Amaçlarımız;

1)-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak;

2)- Makarna üreticilerini bir çatı altında toplayarak,   makarna üreticilerinin aralarındaki mesleki, sosyal, teknik ve  ekonomik dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak,

3)-Sanayi, Ticari ve Sosyo–ekonomik ilerlemeye yönelik bilgi, teknoloji ve sermaye koordinasyonunu sağlamak,

4)-Öncelikli olarak ancak sınırlı olmamak kaydı ile makarna  sektörünün daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak

5)-Makarna hakkında doğru bilinen yanlışları tüketicilerle paylaşmak;

6)-Makarna hakkındaki gerçekleri tüketicilere  anlatarak   bilgi kirliliğini önüne geçmek,

7)-Tüketicilerin bilinçlenmesine katkıda bulunmak ve  kişi başına tüketilen makarna miktarının arttırılmasını sağlamaktır.

Faydalı Linkler

Fotoğraf Galerisi