Sektörün Gelişimi

1962 yılında 33.000 ton/yıl ton olan kurulu kapasite, 1970'li yıllarda büyük fabrikaların açılmaya başlamasıyla 100 bin ton/yıla, 1980 yılında 250 bin ton/yıla ve yeni fabrikaların kurulmasıyla birlikte diğer fabrikaların da kurulu kapasitelerini arttırmaları sonucu 1993 yılında 530 bin ton/yıl, 1995 yılında 593 bin ton/yıl,1997 yılında da 710 bin ton/yıla, 1998'de 818 bin ton/yıla yükselmiştir. 2003 yılı sonu itibariyle kurulu kapasite 1 milyon ton / yılı aşmış bulunmaktadır.
 
Sektördeki mevcut üretim tesisleri coğrafi olarak makarnalık (durum) buğdayının yetişme alanları olan Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Anadolu' da yoğunlaşmaktadır. Gaziantep ili en önemli üretim bölgesidir. Türkiye' de mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık % 40'ı burada bulunmaktadır. Diğer önemli üretim bölgesi ise toplam üretim kapasitesinin % 30'unu gerçekleştiren Orta Anadolu bölgesidir. Ege bölgesinin toplam üretimdeki payı da % 23`tür..
 
 
Sektörde dış pazarlarda pay sahibi olan entegre tesislerin yanı sıra, mahalli özellik arz eden tesislerle birlikte 26 fabrika bulunmaktadır. Halen 22 fabrika faal olarak çalışmaktadır. 1995 yılında sektörde 2500 kişi çalışırken, 1997 yılında kurulu kapasitenin artmasının yanı sıra ihracatın en yüksek olduğu ve dolayısıyla üretimin de en yüksek seviyeye çıkmasıyla çalışan sayısı 3200 e yükselmiş ancak 1999 ve 2000 yıllarında yaşanan ekonomik kriz sonucunda bu sayı 2000 lere kadar inmiş olup halen sektörde 3000 kişi istihdam edilmektedir. Bunun %10'u yüksek okul mezunudur.
 
 
 
 
Türk makarna fabrikaları teknolojik olarak İtalyan üreticilerle rekabet edebilecek düzeydedir. Özellikle dış pazarlarda pay sahibi olan üreticimiz oldukça modern 2000'li yılların teknolojisine sahip bilgisayar destekli entegre tesislere sahiptirler.
 
Türkiye'deki tüm makarna fabrikaları üretimleri için gerekli olan irmiği kendileri üretmektedir. Oysa bu durum Avrupa ve A.B.D. üreticilerinde fazlaca yaygın olmayan bir sistem olup, Türk üreticilerine öncelikle düşük maliyet, standardizasyon, araştırma-geliştirme ve yüksek kalite gibi avantajlar sağlamaktadır.
 
 
Sektörün, çevreye ve insan haklarına saygılı üretim için uyguladığı yasal zorunluluklar ve standartlar :
 
• Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri ve Tebliğleri (Tarım ve Köyişleri Bak.)
• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Çevre ve Orman Bak.)
• Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (Çevre ve Orman Bak.)
• Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yön. (Çevre ve Orman Bak.)
• Çevre Kanunu (Çevre ve Orman Bak.)
• Hazır Ambalajlı Mamüllerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bak.)
• Hazır Ambalajlı Mamüllerin Miktarları İçin İzin Verilen Nominal Kapasiteler ve Adetlere Dair Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bak.)
• Sınai Mülkiyet Hakları (Türk Patent Ens.)
• TS Makarna Standardı (TSE)
• TS İrmik Standardı (TSE)
• TS Su Standardı (TSE)
• Tüketici Koruma Kanunu (Sanayi ve Ticaret Bak.)


Ekli video bulunmamaktadır.

Tümünü Gör

Fotoğraf Galerisi

Tümünü Gör

Video Galerisi